O STV

Studia Theologica Varsaviensia jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Aktualnie znajduje się na Liście B Czasopism punktowanych - 11 pkt. Pełne teksty artykułów od 1963 można znaleźć na stronie BazHum.

Pismo składa się z trzech zasadniczych części: rozpraw i artykułów (prezentowanych tematycznie), działu "Varia" zawierającego inne artykuły naukowe i sprawozdania z konferencji naukowych, omówienia i recenzje.

Ze względu na fakt, iż jest to pismo wydziałowe (Wydział Teologiczny) każdy numer wieńczy Kronika Wydziału Teologicznego UKSW.

W pierwszym numerze pisma z 1963 roku czytamy: Treść czasopisma będą stanowić rozprawy naukowe ze wszystkich dziedzin teologii [...]. Redakcja dołoży starań, by czasopismo utrzymać na poziomie ściśle naukowym, z wykluczeniem wszelkiej publicystyki i popularyzacji - są to słowa ks. prof. Mariana Michalskiego, pierwszego redaktora naczelnego pisma. Staramy się pozostać wierni temu wyzwaniu.

W skład redakcji wchodzą specjaliści różnych specjalności teologicznych. W ostatnim roku do Rady Programowej dołączyli Prof. Nunzio Capizzi (Rzym) oraz Prof. Stefano Tarocchi (Florencja). Studia Theologica Varsaviensia jest czasopismem recenzowanym.

Od 2005 roku redaktorem naczelnym pisma jest Dr Jarosław A. Sobkowiak MIC.