Kontakt i dystrybucja

Studia Theologica Varsaviensia

WYDAWCA:

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.: +48 (022) 561-89-64

       +48 (022) 561-88-56

REDAKCJA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5 | 01-815 Warszawa
e-mail: stv@uksw.edu.pl

Możliwość zakupu on-line