O STV

Studia Theologica Varsaviensia (20 punktów), jest półrocznikiem naukowym, ukazującym sie od 1963 roku. Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin: filozofia, literaturoznawstwo, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki teologiczne.

Pełne teksty artykułów od 1963 do 2016 roku można znaleźć na stronie BazHum.

W pierwszym numerze pisma z 1963 roku czytamy: Treść czasopisma będą stanowić rozprawy naukowe ze wszystkich dziedzin teologii [...]. Redakcja dołoży starań, by czasopismo utrzymać na poziomie ściśle naukowym, z wykluczeniem wszelkiej publicystyki i popularyzacji - są to słowa ks. prof. Mariana Michalskiego, pierwszego redaktora naczelnego pisma. Staramy się pozostać wierni temu wyzwaniu.

W skład redakcji wchodzą specjaliści różnych subdyscyplin teologicznych, socjologii, filozofii. W Radzie Programowej znajdują się także osoby mające czuwać nad umiędzynarodowieniem pisma. Są nimi m. in. Prof. Nunzio Capizzi (Rzym) oraz Prof. Stefano Tarocchi (Florencja). Studia Theologica Varsaviensia jest czasopismem recenzowanym.

Od 2005 roku redaktorem naczelnym pisma jest Dr Jarosław A. Sobkowiak.

STV na PLATFORMIE CZASOPISM UKSW

 

Panorama wybranych artykułów od początku istnienia pisma - numer specjalny - 50 Years of Theological Thought in Faculty of Theology in ACT/CSWU in Warsaw

The editors are handing over a unique publication to the Reader.
Its creation encompasses two important aspects. The first one is expressed in the title itself, which in Polish sounds 50 lat teologicznej myśli na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Teologicznej/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [Eng.: 50 years of theological thought at the Faculty of Theology of the Academy of Theological Theology / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw]. The second refers to the most recent history, or rather to the apology of what actually defends itself. The Warsaw centre in the post-war (ATK) and contemporary (UKSW) theological panorama of Poland has always played an important role. It is here, together with the academics of the Catholic University of Lublin, that the foundations of Polish pre and post-conciliar thought were developed.